Przeglądasz:
BHP

Strona 1 z 25  > >>

Zmiany w zasadach opłacania składek na FGŚP za pracowników "bliskich" pracodawcy

Od września 2017 r. pracodawcy zatrudniający członków swojej rodziny są zobowiązani opłacać za nich składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Bowiem weszły w życie przepisy zmieniające m.in. definicję pracownika w rozumieniu ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. W efekcie tej zmiany członkowie rodziny pracodawcy zostali również objęci ochroną roszczeń pracowniczych.

Powyższe zmiany wprowadziła ustawa z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1557), która weszła w życie 5 września 2017 r.

17.10.2017
Więcej...

 

ceny są cenami netto

Stały nadzór BHP - od 200 zł m-c ( do 5 pracowników za każdego kolejnego 30 zł m-c)

 

Szkolenia wstępne BHP

- 30 zł/ osoba ( pracownicy administracyjno - biurowi )

- 40 zł/ osoba ( pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych oraz inni niż administracja i biuro)

Szkolenia okresowe BHP

1. Pracodawca  150 zł/ osoba

2. Stanowisko kierownicze, oraz dla osób kierujących pracownikami 150 zł/osoba

3. Stanowisko administracyjno - biurowe 50 zł/ osoba

4. stanowisko robotnicze i inne - 70 zł/osoba

 

Ocena ryzyka zawodowego od 150 zł/stanowisko

Postępowanie powypadkowe od 100 zł/wypadek

Dodatkowa dokumentacja BHP sporządzana na życzenie klienta w/g indywidualnych ustaleń cena od 100 zł netto

ceny są cenami netto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2011 GOGLER Polityka plików cookies