Przeglądasz:
Zasiłek opiekuńczy

<< <  Strona 2 z 20  > >>

Zmiany w VAT od 01 lipiec 2020

Z uwagi na konieczność dostosowania polskich przepisów ustawy o VAT do postanowień dyrektywy Rady 2018/1910 z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do harmonizacji i uproszczenia niektórych...

01.07.2020
Więcej...

 

Copyright © 2011 GOGLER Polityka plików cookies