Przeglądasz:
Kontakt

Strona 1 z 25  > >>

Zmiany w zasadach opłacania składek na FGŚP za pracowników "bliskich" pracodawcy

Od września 2017 r. pracodawcy zatrudniający członków swojej rodziny są zobowiązani opłacać za nich składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Bowiem weszły w życie przepisy zmieniające m.in. definicję pracownika w rozumieniu ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. W efekcie tej zmiany członkowie rodziny pracodawcy zostali również objęci ochroną roszczeń pracowniczych.

Powyższe zmiany wprowadziła ustawa z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1557), która weszła w życie 5 września 2017 r.

17.10.2017
Więcej...

Kontakt do biura:

Tel/fax.  89-527-54-39 *

889-026-377 - parter

Kom: 733234333 - piętro 1 *

biuro@biuro-ag.pl *

osoby zainteresowane pracą mogą przesyłać CV na praca@biuro-ag.pl przesłanie CV na innego maila biura skutkuje jego skasowaniem.

Dane biura:

Biuro Rachunkowe Anna Gembicka sp. z o.o.

Al. Warszawska 5
10-081 Olsztyn

NIP 7393901033

Konto bankowe: 29 1020 3541 0000 5802 0284 0494

KONTAKT BEZPOŚREDNI

Anna Gembicka – Prezes Zarządu: a.gembicka@biuro-ag.pl * 603796334  *

Ewelina Reczkowska- kierownik biura oraz dział ksiąg handlowych – e.reczkowska@biuro-ag.pl* 733234333 *

Monika Bubrowska - kierownik działu KPiR  kpir@biuro-ag.pl * 889026377*

Beata Sukniewicz -kierownik działu kadr i płac 889026377 kadry@biuro-ag.pl

 

*Podane numery telefonów oraz maile mają służyć ułatwieniu kontaktu z nami naszym klientom obecnym oraz przyszłym. Bardzo chętnie udzielili wszystkich odpowiedzi dla osób zainteresowanych naszymi usługami. Nie życzymy sobie jednak, aby dzwonili do nas przedstawiciele z różnego rodzaju ofertami. Prosimy uszanować nasz czas, który chcemy oddać naszym klientom a nie przedstawicielom ciągle odmawiając zakupu rzeczy, ubezpieczeń czy podpisania umów kredytowych …


Pokaż Biuro Rachunkowe Anna Gembicka na większej mapie

Copyright © 2011 GOGLER Polityka plików cookies