Przeglądasz:
Strona główna

Strona 1 z 20  > >>

CRBR od 13 lipca 2020

Do dnia 13 lipca 2020 jesteście zobowiązani zgłosić dane do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych ( CRBR) o beneficjencie rzeczywistym. Rejestru dokonuje się na stronie 

02.07.2020
Więcej...
Podatek od sprzedaży nieruchomości po śmierci małżonka.
16.02.2018

Dobra wiadomość zwłaszcza dla osób starszych, które po śmierci małżonka często chciały sprzedać mieszkanie - a po sprzedaży fiskus upominał się o podatek od połowy nabytej w drodze spadku..

Nie trzeba czekać pięć lat od śmierci małżonka, żeby sprzedać bez podatku nieruchomość kupioną wspólnie przed laty – dowiadujemy się w prasie, że taką postawę potwierdził minister finansów w interpretacji ogólnej. Biuro na  stronach ministerstwa niestety nie mogło znaleźć tej interpretacji jednak jest interpretacja indywidualna z dnia 06.12.2017 sygnatura 0461-ITPB4.4511.836.2016.6.MST, numer dokumentu 521063/I, której tekst także wskazuje na to stanowisko

O co chodzi?

Spór w tej sprawie trwa długo, a organy podatkowe często wydają interpretacje na niekorzyść podatników mówiąca o tym, że sprzedając nieruchomość wspólną nabytą spadkiem po śmierci małżonka przed upływem 5 lat należy zapłacić 19 % podatek od połowy. Jednak nastąpił przełom NSA w uchwale z 15 maja 2017 r. (sygn. akt II FPS 2/17) przyznał racje podatnikom. Dodatkowo WSA w Olsztynie  wyrokiem z 14 czerwca 2017 r., sygn. akt I SA/Ol 269/17 odwołał jedną z takich niekorzystnych decyzji

Sąd w uchwale nawiązał do zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika , zawartej w art. 2a Ordynacji podatkowej. Zdaniem sędziego NSA Tomasza Kolanowskiego problem jaki został poruszony w tej uchwale dotyczy głównie osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a więc nie zajmują się profesjonalnie rozliczaniem podatków. Zatem co do takich osób zastosowanie klauzuli in dubio pro tributario jest jak najbardziej słuszne.

Uchwała ta jest o tyle ważna, że dotyczy niemal każdego małżeństwa, w którym istnieje wspólność majątkowa. Prędzej czy później każda osoba może spotkać się z takim problemem, zwłaszcza, że organy podatkowe do tej pory interpretowały przepisy dwojako i niekiedy ludzi po stracie współmałżonka napotykała kolejna przykrość związana z nieprzyjaznym opodatkowaniem.

Chyba każdy wie, że w przypadku nabycia nieruchomości, np. w spadku albo po prostu w drodze kupna, trzeba odczekać pięć lat aby móc ją sprzedać – przynajmniej ja często spotykam się z takim przeświadczeniem.

Ale skąd to się wzięło?

Otóż wskazany wyżej okres wynika z przepisów podatkowych. Jeśli nabyliśmy lub wybudowaliśmy nieruchomość i chcemy ją sprzedać, warto poczekać pięć lat (ale uwaga, od końca roku kalendarzowego w którym było nabycie lub wybudowanie nieruchomości), wtedy nie będziemy musieli płacić 19-proc. PIT od dochodu (zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT), chyba że w ciągu dwóch lat środki ze sprzedaży przeznaczone zostaną na własne cele mieszkaniowe (art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 ustawy o PIT) – wtedy też nie zapłacimy podatku.

Jednak problem narasta gdy jeden z małżonków umiera.

 

Jak to w naszym przyjaznym obywatelom systemie podatkowym bywa, Urzędy skarbowe od lat uważały, że w takiej sytuacji bez uiszczania podatku dochodowego może zostać sprzedana tylko połowa nieruchomości. Sprzedaż drugiej połówki, należącej wcześniej do zmarłego małżonka, aby była zwolniona z podatku musi odbyć się po kolejnych pięciu latach liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym to wdowa lub wdowiec dostali tą część nieruchomości w spadku (chyba że małżonek wydałby pieniądze na zakup innego domu lub mieszkania, wtedy skorzystał by ze zwolnią zawartego w art. 21 ust. 1 pkt. 131 ustawy o PIT).

Czyli kto nie czekał lub nie zrealizował celu mieszkaniowego, musiał płacić 19-proc. PIT od dochodu ze sprzedaży nieruchomości. Wiele osób się nie zgadzało z taką praktyką i poszło do sądu.

Jednak, jak można się było spodziewać, wyroki nie były jednolite. Skutkiem tego jedni wdowcy płacili PIT od sprzedaży połowy nieruchomości, a inni nie (nawiasem mówiąc, cóż za wspaniały przykład równego traktowania podatnika). W ich obronie, już trzy lata temu, stanęła ówczesna rzecznik praw obywatelskich w wystąpieniu do ministra finansów.

W sądach jak to zwykle bywa obowiązywały dwie linie orzecznicze:

Wydana 15 maja uchwała przesądziła spór na korzyść podatnika. Naczelny Sąd Administracyjny nie kwestionował tego, że na skutek śmierci jednego z małżonków dochodzi do dziedziczenia. Stwierdził jednak, że nie powoduje to ponownego nabycia, a tylko przekształcenie prawa już nabytego. Zatem pięcioletni termin liczy się tylko raz od daty wspólnego wybudowania bądź zakupu domu czy mieszkania.

NSA zaznaczył, że w przypadku gdyby pięcioletni termin pozwalający na zwolnienie z podatku byłby liczony od daty dziedziczenia, dochodziłoby do nierówności w opodatkowaniu. Argumentował to tym, że PIT liczony jest od dochodu, czyli przychodu pomniejszonego o koszty. W przypadku spadkobierców takie koszty nie występują, jest tylko podatek od spadków i darowizn, który i tak, ze względu na zwolnienie dla osób spokrewnionych – wynosi 0, oraz ewentualne nakłady na nieruchomość. Efektem tego spadkobiercy płaciliby PIT od przychodu, a nie od dochodu, czyli w dużo mniej preferencyjnych warunkach niż pozostałe osoby, które przy sprzedaży nieruchomości odejmują również cenę zakupu nieruchomości.

Niestety uchwała NSA nie oznacza, że wszyscy którzy zapłacili, jak się okazało nienależny podatek, będą mogli się ubiegać o jego zwrot. Możliwe, że osoby które wciąż spierają się z fiskusem, będą miały szansę na odzyskanie pieniędzy.

Na zwrot mogą liczyć też podatnicy, którzy wprawdzie opłacili podatek, ale ich zobowiązanie nie zdążyło się przedawnić (zobowiązanie podatkowe przedawnia się w terminie pięciu lat od końca roku kalendarzowego w którym to zobowiązanie powstało).

Szansy na zwrot nienależnie pobranego podatku nie mają ci podatnicy, którzy zdążyli przegrać spór zakończony niekorzystną decyzją ostateczną lub prawomocnym wyrokiem sądu. Uchwała bowiem nie pozwala wznowić zakończonych już postępowań, ani administracyjnych, ani sądowych.

 

Anna Gembicka

- Żródło strona MF

- Gazeta Prawna - Podatek od sprzedaży nieruchomości po śmierci małżonka. Ministerstwo potwierdza orzeczenie NSA

Copyright © 2011 GOGLER Polityka plików cookies