Przeglądasz:
Strona główna

Strona 1 z 46  > >>

Zmiany związane z kontem VAT
Z konta Vat zapłacimy juz wiele więcej.
05.11.2019
Więcej...
Zmiany które weszły - sierpień 2019
09.08.2019

Sierpień 2019

  • Zwolnienie z podatku dla osób do 26. roku życia

Od 1 sierpnia 2019 r.  obowiązuje w podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnienie dla osób do 26. roku życia. Będzie ono dotyczyć przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy oraz z umów zlecenia osiąganych przez osoby do 26. roku życia - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 85.528 zł. Jednak w 2019 r. od sierpnia do grudnia limit zwolnienia proporcjonalnie do ilości miesięcy w roku wyniesie 35.636,67 zł.

Nadwyżka przychodów ponad limit 85.528 zł (w 2019 r. ponad 35.636,67 zł) podlegać będzie opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej.

W 2019 r. płatnik zasadniczo będzie jeszcze obliczał i pobierał zaliczki na pdof od omawianych przychodów (od sierpnia do grudnia). Zwolnienie podatkowe będzie stosował wyłącznie, gdy podatnik złoży mu oświadczenie, że jego dochody w całości zostaną objęte zwolnieniem z PIT. Podatnicy, którzy nie złożą oświadczenia zwolnienie to uwzględnią w zeznaniu rocznym za 2019 r. Oświadczenie takie nie będzie wymagane dopiero do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. Od umów ryczałtowych ( do 200 zł.) niestety podatek będzie musiał być normalnie naliczony.

  • Nowe oznaczenia literowe stawek VAT

Podatnicy mają obowiązek dostosować swoje kasy do nowych wymogów dotyczących przypisania oznaczeń literowych od "A" do "G" do stawek podatku lub zwolnienia od podatku, przypisanych do nazw towarów i usług. ( w tej sprawie powinni kontaktować się serwisanci kas którzy od 05.2019 są zobowiązani do udzielania takich informacji)

Dotychczas obowiązujące przepisy jedynie wskazywały, że literze "A" jest przyporządkowana stawka podstawowa podatku, natomiast literom od "B" do "G" odpowiadają pozostałe stawki podatku stosowane na poszczególne towary i usługi oraz zwolnienie od podatku.

Jak wynika z nowego rozporządzenia, literze:

A - jest przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%,

B - jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%,

C - jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%,

D - jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,

E - jest przypisane zwolnienie od podatku,

F i G - są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy o VAT.

Copyright © 2011 GOGLER Polityka plików cookies