Przeglądasz:
Strona główna

Strona 1 z 23  > >>

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka - klubu dziecięcego - przedszkola – szkoły

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy:

  • opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia (z zasiłku można korzystać nie dłużej niż do dnia poprzedzającego ósme urodziny dziecka).
  • są objęci ubezpieczeniem chorobowym (np. są pracownikami, zleceniobiorcami, osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą).
17.03.2020
Więcej...
Praca zdalna
16.03.2020

Tymczasowa praca zdalna

Zgodnie z art. 3 ustawy koronawirusowej z 02 marca 2020  „W celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).” Tym samym, pracodawca został wprost uprawniony do wprowadzenia pracy zdalnej w związku z zagrożeniem koronawirusem. Nie jest w tym wypadku konieczne uzasadnianie tej decyzji dodatkowymi okolicznościamii. Jest to ogólne uprawnienie pracodawcy w stosunku do wszystkich pracowników. Jednocześnie, ustawa nie przyznaje uprawnienia pracownikom do podjęcia decyzji o pracy z domu, decyzja w tym zakresie leży wyłącznie po stronie pracodawcy.

Ustawa koronawirusowa nie reguluje zasad wykonywania takiej pracy. W związku z tym, może być konieczne stosowanie ogólnych zasad wskazanych w Kodeksie pracy, jak również zasad obowiązujących u pracodawcy. Warto polecić pracę zdalną dla pracownika na piśmie, mailem czy sms. W związku z brakiem konkretnych regulacji warto też określić zasady takiej pracy, nadzoru godzin pracy czy miejsca jej wykonania.

Opracowaliśmy dla naszych klientów przykładowy wzór. Zainteresowanych prosze o kontakt wyślemy.

Copyright © 2011 GOGLER Polityka plików cookies