Skip to main content Skip to search

Kadry i płace

Obsługa kadrowo-płacowa

 • Sporządzanie do ZUS dokumentacji rejestracyjnej, zgłoszeniowej oraz rozliczeniowej
 • Sporządzanie dokumentacji chorobowej: zwolnienia lekarskie, wszelkich zasiłków, obsługa urlopów macierzyńskich
 • Reprezentacja przed ZUS, przyjmowanie kontroli z ZUS
 • W przypadku cudzoziemców sporządzanie dokumentacji do Urzędu Pracy
 • Naliczanie diet pracowników delegowanych
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy
 • Sporządzanie i wysyłka pism w odpowiedzi na zajęcia komornicze
 • Gromadzenie dokumentacji dodatkowej
 • Sporządzanie oświadczeń do umów zleceń związanych z podleganiem do ubezpieczeń
 • Przyjmowanie kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy
 • Kierowanie na badania lekarskie
 • Przypominanie o szkoleniach BHP
 • Udostępnianie formularzy niezbędnych do zatrudnienia