Skip to main content Skip to search

Księga przychodów i rozchodów

Księgowość na zasadach ogólnych

 • Prowadzenie Księgi przychodów i rozchodów zgodnie z Rozporządzeniem
 • Bieżąca analiza poprawności przyjmowanych oraz wystawianych dokumentów
 • Sporządzanie i przekazywanie comiesięcznych i rocznych bilansów uproszczonych (systemowych)
 • Sporządzanie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT wraz ze złożeniem niezbędnych deklaracji i JPK
 • Rozliczenie transakcji UE
 • Konsultacje w zakresie powadzonej działalności gospodarczej pod względem księgowo-finansowym (do 1 godziny w miesiącu z księgową prowadzącą)
 • Udzielanie informacji na temat zmian
 • Reprezentacja przed Urzędem Skarbowym
 • Przyjmowanie kontroli w siedzibie biura
 • Informacja na temat podatków w formie bezpośredniej, e-mail lub sms
 • Przekazywanie zestawień systemowych papierowo/e-mail (w ramach zakończenia miesiąca)