Prezenty dla kontrahentów i klientów to temat odrębnie traktowany przez podatek VAT i podatek dochodowy. 1. Podatek VAT Zasada ogólna mówi, że podatnicy prowadzący działalność opodatkowaną, mogą odliczać podatek naliczony przy nabywaniu towarów i usług, na cele reklamy i promocji, ponieważ zakupy te dotyczą bezpośrednio prowadzonej przez nich działalności opodatkowanej. Zakładam więc,…