Rada Ministrów podjęła decyzję dotyczącą płacy minimalnej w 2023 roku. W treści rozporządzenia wskazano, że płaca minimalna wzrośnie dwa razy, dlaczego? Zgodnie z art. 3 ustawy z 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli prognozowany na rok następny wskaźnik cen, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 3 wynosi:…