Nowy Ład 2.0 wprowadził od 1.07.2022 r. możliwość zmiany formy opodatkowania w środku roku lub po jego zakończeniu: od 1 lipca lub od 1 stycznia 2022 r. dla ryczałtowców od 1 stycznia 2022 r. dla opodatkowanych podatkiem liniowym. W obydwu przypadkach formę opodatkowania można zmienić jedynie na skalę podatkową z racji, że to skala podatkowa…