Skip to main content Skip to search

Księgi handlowe

Pełna księgowość (księgi handlowe)

 • Prowadzenie ksiąg handlowych w rozumieniu ustawy o rachunkowości
 • Sporządzanie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT wraz ze złożeniem JPK
 • Wyliczanie podatku dochodowego oraz podatku VAT
 • Rozliczanie transakcji UE
 • Bieżąca analiza poprawności przyjmowanych oraz wystawianych dokumentów
 • Sporządzanie i przekazywanie comiesięcznych bilansów, RZIS wg wymogów ustawy o rachunkowości na drukach systemowych, sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego na potrzeby KRS i/lub Urzędu Skarbowego (w tym plik XML)
 • Prowadzenie niezbędnych ewidencji pozostałych w tym środków trwałych
 • Konsultacje w zakresie powadzonej działalności gospodarczej / organizacji publiczno-prawnej pod względem księgowo-finansowym (do 1 godziny w miesiącu z księgową prowadzącą)
 • Udzielanie informacji na temat zmian
 • Reprezentacja przed Urzędem Skarbowym oraz Urzędem Celno-Skarbowym
 • Przyjmowanie kontroli w siedzibie Biura, asysta podczas kontroli w siedzibie Klienta
 • Informacja na temat podatków w formie bezpośredniej, e-mail lub sms
 • Kontrola płatności (należności i zobowiązania) – przekazywanie list z dokumentami do opłaty oraz przelewami bez rozliczeń