Istnieje możliwość odliczenia podatku VAT od dekoracji świątecznych w firmie.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego, przysługuje podatnikom w zakresie, w jakim nabywane przez nich towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych.

Jeżeli Przedsiębiorca chciałby udekorować ozdobami świątecznymi, miejsca prowadzenia swojej działalności opodatkowanej, istnieje możliwość odliczenia podatku z faktur, dokumentujących zakupy towarów lub usług z tym związanych.

Podobnie jest na gruncie podatku dochodowego

Koszt zakupu dekoracji świątecznych, służących do wystroju firmy, może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodu. Z uwagi na to, że zakup ozdób świątecznych, w celu udekorowania nimi siedziby lub innych lokali należących do podatnika, to bardzo powszechna praktyka – trudno upatrywać się w tego typu wydatkach znamion reprezentacji.

Uwaga! Wydatki na elementy świątecznego wystroju firmy można traktować jako koszt uzyskania przychodu tylko wtedy, gdy mieszczą się one w „przyjętych standardach”. Jeśli wydatki te będą cechowały się ponadprzeciętną okazałością, ich zasadność może zostać zakwestionowana i nie będą mogły stanowić one kosztu podatkowego. Nie ma jednak regułki mówiącej o tym, co oznacza pojęcie „przyjęte standardy”.