Zgodnie z art. 3 ustawy koronawirusowej z 2 marca 2020 r.:

W celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).

Tym samym, pracodawca został wprost uprawniony do wprowadzenia pracy zdalnej w związku z zagrożeniem koronawirusem. Nie jest w tym wypadku konieczne uzasadnianie tej decyzji dodatkowymi okolicznościami. Jest to ogólne uprawnienie pracodawcy w stosunku do wszystkich pracowników. Jednocześnie, ustawa nie przyznaje uprawnienia pracownikom do podjęcia decyzji o pracy z domu – decyzja w tym zakresie leży wyłącznie po stronie pracodawcy.

Ustawa koronawirusowa nie reguluje zasad wykonywania takiej pracy. W związku z tym, może być konieczne stosowanie ogólnych zasad wskazanych w Kodeksie pracy, jak również zasad obowiązujących u pracodawcy. Warto polecić pracę zdalną dla pracownika na piśmie, mailem czy SMS. W związku z brakiem konkretnych regulacji warto też określić zasady takiej pracy, nadzoru godzin pracy czy miejsca jej wykonania.

Dla naszych Klientów opracowaliśmy przykładowy wzór. Zainteresowanych prosimy o kontakt – wyślemy.