Skip to main content Skip to search

Posts by master

Krajowy system e-faktur

Krajowy System e-Faktur (KSeF) ma zacząć funkcjonować już od 1 stycznia 2022 r, początkowo dobrowolnie, a od 01 styczeń 2023 – obowiązkowo. Od miesiąca października 2021 rozpoczęto testowanie systemu. Preferencje związane z wprowadzeniem e-Faktur: Ułatwione będą zasady korygowania faktur – z dniem wystawienia, otrzymania faktury korygującej bez konieczności zbierania dodatkowej dokumentacji oraz robienia…

Czytaj więcej

Zawiadomienie VAT-NR

Zawiadomienie VAT-NR to informacja o zapłacie należności na rachunek bankowy inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w Wykazie podatników VAT. Kiedy złożyć zawiadomienie? Jeśli zapłaciłeś należność za fakturę (wystawioną przez podatnika VAT czynnego) przelewem na rachunek bankowy wystawcy faktury inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w Wykazie podatników…

Czytaj więcej

CRBR od 13 lipca 2020 r.

Do dnia 13 lipca 2020 r. jesteście Państwo zobowiązani zgłosić dane do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) o beneficjencie rzeczywistym. Rejestru dokonuje się na stronie https://crbr.podatki.gov.pl Kim jest Beneficjent Rzeczywisty? Beneficjent rzeczywisty – definicja ustawowa: W najprostszy sposób można napisać, że beneficjentem rzeczywistym jest osoba fizyczna lub osoby…

Czytaj więcej

Zmiany w VAT od 1 lipca 2020 r.

Z uwagi na konieczność dostosowania polskich przepisów ustawy o VAT do postanowień dyrektywy Rady 2018/1910 z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do harmonizacji i uproszczenia niektórych przepisów w systemie podatku od wartości dodanej dotyczących opodatkowania handlu między państwami członkowskimi (Dz. Urz. UE L nr 311/3), we wspomnianej w poprzednim punkcie ustawie z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie…

Czytaj więcej

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy: opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia (z zasiłku można korzystać nie dłużej niż do dnia poprzedzającego…

Czytaj więcej

Tymczasowa praca zdalna

Zgodnie z art. 3 ustawy koronawirusowej z 2 marca 2020 r.: Tym samym, pracodawca został wprost uprawniony do wprowadzenia pracy zdalnej w związku z zagrożeniem koronawirusem. Nie jest w tym wypadku konieczne uzasadnianie tej decyzji dodatkowymi okolicznościami. Jest to ogólne uprawnienie pracodawcy w stosunku do wszystkich pracowników. Jednocześnie, ustawa nie przyznaje uprawnienia pracownikom do podjęcia decyzji…

Czytaj więcej

Plus 4% od najwięcej zarabiających – pracujących

Drodzy klienci nie zapomnijmy o nowej skali podatkowej jaka nas obowiązuje w roku 2020, ale i obowiązywała w roku 2019. Głośno weszła kwestia obniżenia jednego z progów podatkowych, ale bardzo cicho wszedł trzeci próg podatkowy dla podatników opodatkowanych wg skali oraz drugi dla tych którzy wybrali opodatkowanie w formie podatku liniowego (czyli…

Czytaj więcej