Skip to main content Skip to search

Posts by Kancelaria BRAG

Wzrost składek ZUS w 2023 roku

W 2023 roku wzrosną składki społeczne ZUS. Kwota składki zdrowotnej zależna będzie od wybranej formy opodatkowania: – według skali podatkowej – 9% dochodu, – według podatku liniowego – 4,9% dochodu, – dla karty podatkowej, w zależności od okresu: od stycznia do czerwca – 314,10 zł od lipca…

Czytaj więcej

Autozapis do PPK 2023

Pracownicze Plany Kapitałowe – Obowiązki Pracodawców w 2023 roku Uwaga, w 2023 roku nastąpi pierwszy automatyczny zapis do PPK. Oznacza to, że wszystkie dotychczas złożone rezygnacje pracowników z objęcia ich pracowniczymi planami kapitałowymi stracą swoją ważność z z dniem 28 luty 2023. Automatyczny zapis dotyczy osób w wieku…

Czytaj więcej

Nowe kwoty diet i ryczałtów

💰 Od 1 stycznia 2023 r. wzrosły kwoty diet i ryczałtów związanych z krajowymi podróżami służbowymi. Dieta przeznaczona na pokrycie kosztów wyżywienia wynosi 45 zł za dobę podróży; w przypadku podróży służbowej krajowej rozpoczętej i niezakończonej przed 1 stycznia 2023 r. należności z jej tytułu ustala się zależnie od jej terminu: za dni…

Czytaj więcej

E-Teczki – krok w kierunku pełnej digitalizacji akt pracowniczych oraz dokumentacji pracowniczej

Od 1 stycznia 2019 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej, które rozpoczęły proces digitalizacji akt pracowniczych. Zgodnie z aktualnymi przepisami elektroniczne akta osobowe są równoważne z klasyczną wersją papierową, więc droga do transformacji cyfrowej procesów kadrowych jest otwarta dla każdego. Rok 2021 i 2022…

Czytaj więcej

Kra​jowy System e-Faktur (KSeF)

Szanowni Państwo, zachęcamy do korzystania z naszego systemu do wystawiania faktur Subiekt123, tych z Państwa, którzy nie muszą prowadzić magazynu. Udzielenie licencji dla Klientów Biura jest gratisowe. Już dzisiaj warto przejść na elektroniczny sposób wystawiania faktur, gdyż w roku 2024 wszystkich przedsiębiorców będzie obowiązywał KSef (Krajowy System e-Faktur) do czego…

Czytaj więcej

Podatnicy rozliczający się na ryczałcie oraz podatku liniowym mogą wrócić do zasad ogólnych

Nowy Ład 2.0 wprowadził od 1.07.2022 r. możliwość zmiany formy opodatkowania w środku roku lub po jego zakończeniu: od 1 lipca lub od 1 stycznia 2022 r. dla ryczałtowców od 1 stycznia 2022 r. dla opodatkowanych podatkiem liniowym. W obydwu przypadkach formę opodatkowania można zmienić jedynie na skalę podatkową z racji, że to skala podatkowa…

Czytaj więcej

Minimalne wynagrodzenie 2023

Rada Ministrów podjęła decyzję dotyczącą płacy minimalnej w 2023 roku. W treści rozporządzenia wskazano, że płaca minimalna wzrośnie dwa razy, dlaczego? Zgodnie z art. 3 ustawy z 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli prognozowany na rok następny wskaźnik cen, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 3 wynosi:…

Czytaj więcej

Organizacja spotkań świątecznych dla pracowników

1. VAT Dopuszcza się, co do zasady, odliczanie podatku naliczonego z faktur za organizację wszelkiego rodzaju imprez integracyjnych dla pracowników, w tym spotkań okolicznościowych (np. wigilijnych). Oczywiście dotyczy to sytuacji, gdy działalność pracodawców jest opodatkowana VAT. Należy pamiętać, że nie można odliczać VAT z faktur za usługi gastronomiczne i hotelowe. Ograniczenie to nie dotyczy jednak…

Czytaj więcej

Prezenty dla pracowników

Świadczenia na rzecz pracowników mogą być finansowane ze środków obrotowych firmy. Ważne pytanie: jak przekazywać pracownikom prezenty świąteczne finansowane ze środków obrotowych firmy? 1. Podatek VAT Co do zasady – przyjmuje się, że prezenty wręczane pracownikom służą zaspokajaniu ich potrzeb osobistych, w związku z tym nie odlicza się od nich…

Czytaj więcej

Imprezy świąteczne – spotkania z kontrahentami i klientami

Organizując spotkanie świąteczne, firma ma prawo odliczyć VAT naliczony, wykazany na fakturach dokumentujących wydatki na zorganizowanie imprez w zakresie, w jakim dotyczy działalności opodatkowanej. Przepisy nie pozwalają jednak odliczyć VAT-u od zakupu usługi gastronomicznej (z wyjątkiem cateringowej) i hotelowej. Nie odliczymy także VAT-u od zakupu alkoholu na imprezę firmową. Aby zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatek…

Czytaj więcej